Laos Webhost  
 www.laoswebhost.com  
 
ຍີນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານສູ່ Laoswebhost.com
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ຄຸນນະພາບສູງຢູ່ລາວ ລາຄາເປັນກັນເອງ ເໝາະສຳລັບທຸລະກິດທົ່ວໄປເທິງໂລກອີນເຕີເນັດ. ສຳລັບບັນດາທ່ານ, ພາກເອກະຊົນຕະຫລອດຮອດ ພາກລັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກສ້າງເວັບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ຄຳປຶກສາທ່ານ, ທ່ານບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍຄ່າອອກແບບລາຄາແພງ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນ ຕ້ອງຈ້າງພະນັກງານໄອທີ, ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານໄອທີ ທັງຫມົດນີ້ມີຢູ່ກັບພວກເຮົາ ພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຮັບໃຊ້ທ່ານຢ່າງຈິ່ງໃຈ.
ໂຮດສຕິງ "Webhosting"
-  ບໍລິການເວັບໂຮດສຕິງ ພ້ອມໂດເມນເນມ ເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 65 ໂດລາຕໍ່ປີ ຫຼືໂຮດສຕິງພຽງຢ່າງດຽວລາຄາ 40 ໂດລາຕໍ່ປີ.
-  ສາມາດຕິດຕັ້ງໂປແກຼມສໍາເລັດຮູບເຊັ່ນ: SMF, Moodle, Mambo, Joomla, Oscomerce, WordPress ໂດຍຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດ່າຍ ຫາທ່ານເຮັດບໍ່ໄດ້ທາງທີມ    ງານຂອງພວກເຮົາຍີນດີຕິດຕັ້ງໃຫ້ຝຣີ.
-  ສາມາດປັບຫຼຸດ ຫຼື ເພີ່ມຂະໜາດພື້ນທີ່ໄດ້ໃນພາຍຫຼັງ.
Laos Webhost
Plan S1   Plan S2   Plan S3
100 MB Diskspace
4000 MB Data Transfer
Sub-domain
E-mail Account
FTP Support
MySQL
Webmail
Webboard
ຈົດ Domain ພຽງ 25 US$
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ຄິກສັ່ງຊື້
40 US$/ປີ
  200 MB Diskspace
8000 MB Data Transfer
Sub-domain
E-mail Account
FTP Support
MySQL
Webmail
Webboard
ຈົດ Domain ພຽງ 20 US$
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ຄິກສັ່ງຊື້
60 US$/ປີ
  300 MB Diskspace
12000 MB Data Transfer
Sub-domain
E-mail Account
FTP Support
MySQL
Webmail
Webboard
ຈົດ Domain ພຽງ 15 US$
ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
ຄິກສັ່ງຊື້
85 US$/ປີ
 
จดโดเมน
www.
ໂດເມນເນມ “Domain Name”:
-  ເປັນຕົວແທນຈົດທະບຽນ “register” Directi
-  ຈົດໂດເມນ “Domain” .com .net . biz .us .name ປີລະ 20-25 US$
-  ຈົດໂດເມນ “Domain” .in .eu .cc .tv .mobi ແລະ ໃຫມ່ສຸດ .mn .bz
-  ຊື່ຂອງທ່ານເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດເມນ “Domain” 100%
-  ມີລະບົບ  Lock ແລະ Unlock ໂດເມນ “Domain” ໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ
-  ມີລະບົບການຈັດການ ໂດເມນ “Domain” ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ ໂດເມນ “Domain” ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ
-  ບໍ່ຜູກມັດບໍລິການ ໂດຍທ່ານສາມາດໃຊ້ບໍລິການ Hosting ຢູ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຍ້າຍເມືອໃດກໍ່ໄດ້ ຕາມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
-  ໂດເມນ “Domain” ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ພາຍໃນ 12 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຢືນຢັນການຊໍາລະເງິນ
 
  Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name  
Lao Web Hosting & Domain Name
ຕົວຢ່າງ Control Panel ຂອງ DirectAdmin [ Demo ]
Login : demo_user  Password : demo
 
  Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name Lao Web Hosting & Domain Name  
           
Hotline: +856-(0)20-9944 0084
WhatApp or WeChat: +856-(0)20-5588 1212
E-mail: sales@laoswebhost.com